Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Cubear V.O.F.

Artikel 1 - Definities
 • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Cubear : de online webwinkel.
 • Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Cubear.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Cubear en de klant.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Cubear.

Artikel 3 - Bestellingen en Overeenkomsten
 • Bestellingen worden geaccepteerd via de website van Cubear.
 • Cubear behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren.
 • De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Cubear de bestelling bevestigt.

Artikel 4 - Prijzen en Betaling
 • Alle prijzen zijn vermeld in Euro (€) en inclusief BTW.
 • Betalingen dienen te worden voldaan via de betaalmethoden aangeboden door Cubear.

Artikel 5 - Levering
 • Cubear streeft ernaar bestellingen binnen de aangegeven levertijd te bezorgen.
 • De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van het afleveradres.

Artikel 6 - Retourneren
 • Klanten hebben het recht om producten binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren.
 • Cubear hanteert een retourbeleid dat op de website is vermeld.

Artikel 7 - Garantie
 • Cubear hanteert de wettelijke garantiebepalingen zoals vastgesteld in het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid
 • Cubear is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, voortkomend uit het gebruik van de website of de producten.

Artikel 9 - Intellectuele Eigendom
 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de inhoud ervan behoren toe aan Cubear.

Artikel 10 - Geschillen
 • Op overeenkomsten tussen Cubear en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 11 - Wijziging Algemene Voorwaarden
 • Cubear behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 01-10-2023